موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: 1398/12
شنبه, 03 اسفند 1398 ساعت 09:34

به زودی.....

استودیو۹۹
سالن تمرین بزرگ وضبط صدا با تجهیزات پیشرفته
تهران کارگر شمالی -تقاطع گمنام -پلاک۱۸۵۷-طبقه سوم
تلفن:
۸۶۰۹۳۵۱۶
۰۹۱۲۶۶۶۶۶۷۲
۰۹۱۲۵۵۵۵۵۷۲

منتشرشده در فروغ فلق
شنبه, 03 اسفند 1398 ساعت 08:06

به زودی....

استودیو۹۹
سالن تمرین بزرگ وضبط صدا با تجهیزات پیشرفته
تهران کارگر شمالی -تقاطع گمنام -پلاک۱۸۵۷-طبقه سوم
تلفن:
۸۶۰۹۳۵۱۶
۰۹۱۲۶۶۶۶۶۷۲
۰۹۱۲۵۵۵۵۵۷۲

منتشرشده در فروغ فلق