موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: 1399/2
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 ساعت 14:08

عید بزرگ فطر مبارک

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .
عید سعید فطر بر شما مبارک

موسسه فرهنگی هنری فروغ فلق

منتشرشده در موسسه

پیشاپیش ضمن تبریک عید بزرگ فطر مرکز

مهارت آموزی فروغ فلق برای ترم جدید ثبت نام می کند.

86093516

منتشرشده در موسسه
چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 ساعت 14:01

آموزشگاه موسیقی فروغ فلق ثبت نام میکند

عید سعید فطر مبارک

آموزشگاه موسیقی فروغ فلق ثبت نام می کند.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

02186093516

منتشرشده در فروغ فلق
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 ساعت 13:30

آموزشگاه موسیقی فروغ فلق ثبت نام می نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید....

86093516

منتشرشده در موسسه

آخرین فرصت های ثبت نام جهت اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش در مرکز مهارت آموزی فروغ فلق.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

منتشرشده در موسسه
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 ساعت 12:15

ماه خوب خدا....

خدایا ، گفتم دست خالی  زشت است مهمانی رفتن....

دست پر آمده ام...

دستی پر از گناه.......چشمی پر از امید..........

منتشرشده در فروغ فلق