موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: 1399/3
سه شنبه, 27 خرداد 1399 ساعت 13:11

شهادت امام جعفر صادق تسلیت باد

سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه به غربت صادق
سلام من به مدینه به آستان بقیع
سلام من به بقیع و کبوتران بقیع
سلام من به مزار معطّر صادق
که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

منتشرشده در موسسه