موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: 1399/5
پنج شنبه, 09 مرداد 1399 ساعت 16:08

عید سعید قربان مبارک باد

فلسفه قربان

سر بریدن نیست،

دل بریدن است

دل بریدن ز هر آنچه که

به آن تعلق داریم.....

عید سعید قربان مبارک.

منتشرشده در فروغ فلق