موسسه فرهنگی هنری فروغ فلق به شماره ثبت 16714 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1383 در زمینه های فرهنگی، هنری و آموزشی آغاز به کار کرد.
این موسسه با همراهی هنرمندان، نخبگان فرهنگی، اساتید فرهنگ و هنر با بکارگیری عنصر پیشران نوآوری نقش مهمی را در توسعه فرهنگی و هنری کشور ایفا نموده است.