کتابخانه بزرگ موسسه فروغ فلق با بیش از 2000 جلد کتاب در زمینه های علمی،فلسفی،فقه،هنری وتاریخی آماده ارائه خدمات (بصورت رایگان)  به عموم علاقمندان میباشد.

جهت بازدید و اخذ کتاب به محل موسسه فروغ فلق مراجعه فرمایید.